Fluortartalmú üvegházhatású gázok (EU) No. 517/2014 Szabályozás

A fluortartalmú üvegházhatású gázok (EU) No. 517/2014 szabályozásáról szóló dokumentum, tájékoztatást nyújt a rendelet tartalmáról, valamint a felhasználókra és a mi jelenlegi tevékenységünkre gyakorolt hatásáról, illetve a javasolt műveletekről.

Fluortartalmú üvegházhatású gázok - hűtőközegek
Hatások és elemzések az (EU) No 517/2014 Szabályozásról 
A Regulation (EU) No 517/2014, melyet F-gáz Szabályzás néven is ismernek, 2015. január 1-én lépett hatályba Európa szerte.
Klímakamráinkban e-rendelet hatálya alá eső gázokat használunk.


ÁLTALÁNOS PONTOK

1. Mi az F-gas Regulation?
„A Szabályozás tárgya a fluortartalmú üvegházhatású gázok (ide értve a hűtőközegeket is) kibocsátásnak csökkentés a környezetvédelem érdekében.

Ennek megfelelően a Szabályzás: 
a) lefekteti a fluortartalmú üvegházhatású gázok tárolásának, felhasználásának, hasznosításának és megsemmisítésének szabályait, valamint a kapcsolódó kiegészítő intézkedéseket; 
b) feltételekhez köti az olyan specifikus termékek és felszerelés piacra vitelét, amelyek fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak vagy a működésük ezen alapul,
c) feltételekhez köti a fluortartalmú üvegházhatású gázok konkrét használatát, és
d) mennyiségi határokat állít fel a fluorozott szénhidrogének*  piacra vitelében.”

2. Miben érintettek a klímakamra felhasználok? 
A klímakamrák hűtése olyan hűtőközegekkel történik, amelyek fluorozott szénhidrogéneket tartalmaznak, ennek megfelelően tehát ezek a fenti F-gáz Rendelet tárgyát képezik. Mint egy ilyen rendszer működtetője, Ön jogilag köteles a Rendelet szakmailag megfelelő módon történő végrehajtására.

3. Milyen hűtőközegek érintettek? 
A Rendelet egy osztályozási rendszert tartalmaz, amely megjelöli azokat a hűtőgázokat, amelyeket az esetleges hátrányos tulajdonságaik miatt ki kell cserélni. A környezetszimulációs berendezések esetében ezek főleg az R404A és az R507 hűtőgázok.

Az R23 hűtőgáz, melyet szintén használnak, a környezeti szimuláció terén kapott mentességének köszönhetően nem érintett a Rendeletben. Az R134a, melyet bizonyos mértékig használnak, szintén mentesül a Rendelet hatálya alól.

4. Mi a jelentősége a Globális Felmelegedési Potenciál (GWP**) értéknek? 
A hűtőközegek károsságának megállapítása úgy történik, hogy azokat az üvegházhatású CO2 gázhoz hasonlítják. Az így kapott érték adja meg az adott gázra jellemző Globális Felmelegedési Potenciál (Global Warming Potential ) faktort, ami megmutatja, hogy az anyagnak a globális felmelegedésre gyakorolt potenciális hatása hányszor nagyobb a CO2 gázhoz képest. Ezt a továbbiakban CO2 egyenértékként használják.

Például: az R404A GWP értéke kb. 3 900, vagyis 1 kg R404A kiengedése az atmoszférába 3 900 kg CO2 gáz káros hatásával egyenértékű.

fluorozott szénhidrogének: EU Parlament és Tanács (EU) No 517/2014 számú Rendelet, 1. cikkely 1 fejezet – 2014.április 16. 
** Global Warming Potential factor (GWP faktor): a globális felmelegedési potenciált a gázok üvegházhatásának számszerűsítésére használják

5. Melyik időponttól kezdődően érinti a Rendelet a felhasználókat?

  • 2015. január 1: a Rendelet hatályba lépése
  • 2017. január 1: a szivárgási teszt határainak módosítása. Kötelező a hűtőgázok azonosítása rendszerben
  • 2020. január 1: az új készülékeket már nem lehet olyan hűtőközeggel feltölteni, amelynek GWP-értéke ≥ 2 500.
  • 2020. január 1: az olyan rendszerek szervizének és karbantartásának szabályzása, ahol az F-gázok (GWP-érték ≥ 2 500) CO2  egyenértéke > 40 t (friss/recikált).  
  • 2030. a GWP-érték ≥ 2 500 típusú hűtőközegek általános betiltása (szerviz és karbantartás is)

2017. január 1 után
Minden új és már létező rendszerre érvényes
a szivárgási vizsgálatok módosított szabályzata. A különböző hűtőközegekre a CO2 egyenértékük alapján, azonnali hatállyal kötelező szivárgási tesztek írhatók elő – még kisebb töltési tömeg esetében is. Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a határértékeket, amelyek felett a jövőben kötelező lesz a szivárgásvizsgálat:

A szivárgásvizsgálat határértékei

Minden olyan új vagy már létező rendszeren, amelyben a hűtőközeg mennyisége meghaladja a táblázatban megadott értéket, szabályos időközönként szivárgási tesztet kell elvégezni.

2020. január 1 után
Az új rendszerekben már nem használhatók olyan hűtőgázok, amelyek GPW száma túllépi a 2 500 határértéket. Az (EU) No 517/2014 Szabályzat nem ír elő semmilyen töltési határértéket. Az olyan eszközök és rendszerek, amelyek a tesztkamrákban -50°C alatti hideget állítanak elő, kivételt képeznek a fenti szabály alól; ezek a rendszerek általában R23 hűtőgázt használnak, amelyre a Rendelet nem érvényes.

A meglevő rendszerek, függetlenül a használt hűtőközegtől 2020 után is működhetnek. Kivételt képeznek az R404A-t használó rendszerek, amelyekben a töltési tömeg 10 kg felett van: a szerviz során ezeket reciklált R404A gázzal kell újratölteni.

2030. december 31-ig
Az olyan meglevő rendszerek, amelyekben 10 kg, vagy annál kevesebb R404A hűtőgáz van a szerviz során friss R404A-val is újratölthetők.

2030. január 1 után
A létező rendszereket a szerviz során alternatív hűtőközeggel kell feltölteni.

6. A felhasználók kötelezhetők-e további, kiegészítő szivárgási tesztek elvégzésre? 
Mint azt az 5. pontban láttuk, minden olyan rendszer, amely túllépi az ott megadott töltési mennyiséget érintve van. A működtető a felelős az üzembe helyezésért és/vagy a szivárgási teszt elvégzésért. A hűtőgáz mennyiségétől függően a vizsgálati ciklusidő 3 és 12 hónap között lehet. Ahol automatikus szivárgási teszt működik, ott a ciklusidő az előbbi időtartam kétszerese. A tömörségi, szivárgási teszteket az alábbi töltési mennyiségnél, vagy azok felett kell elvégezni:

A szivárgásállósági vizsgálatok gyakorisága

7. Az automatikus szivárgásmonitorozás segíthet? 
A hűtő berendezések szivárgás megfigyelése megakadályozza a hűtőközeg észrevétlen kiáramlását és a szivárgást már a korai szakaszban jelzi. Elvileg, szivárgásfigyelő rendszerek telepítése nem helyettesíti a szivárgásvizsgálatot, azonban az előírt ciklusidő kiterjeszthető a kétszeresére.

8. Milyen más formális következmények vannak még a felhasználók számára? 
A hűtőrendszerek működtetői kötelesek részletesen nyilvántartani a vásárolt és felhasznált hűtőgázok mennyiségét. Ez magába foglalja a rendszerek teljes életciklusának nyilvántartási és dokumentálási kötelezettségét. Az ilyen dokumentáció biztosításának egyik módja a „weisstechnik® log book” használata, melyet a Weiss ingyen bocsát rendelkezésre. 

 

WEISSTECHNIK® HŰTŐKÖZEGEI

1. Melyek a weisstechnik® rendszerekben a leginkább használt hűtőközegek? 

Új rendszerek: mind a hűtőközeg mennyisége, GWP-értéke és CO2 egyenértéke szerepel az adott készülék műszaki dokumentációjában. Kérjük, ne habozzon megkérdezni az Ön weisstechnik® partnerét a hűtőközeg mennyiségével kapcsolatos további adatokról.
Meglevő rendszerek: a hűtőközeg adatait a készülék adattábláján találhatók.

Az adattáblán megtalálható a szállításkor mellékelt műszaki dokumentációban szereplő hűtőközeg típusa és mennyisége. Amennyiben nincs birtokában a műszaki dokumentáció, másolatot kérhet az Ön weisstechnik® partnerétől.

2. Az R404A alternatívái

a) Meglévő rendszerek: R452A (GWP 2 141): 
Az R452A-t, mint alternatív megoldást az alacsony hőmérsékletű alkalmazásokhoz fejlesztették ki, GWP értéke a határérték alatt van. Termodinamikai tulajdonságai nagyrészt megfelelnek az R404A-nak. Az összes weisstechnik® készüléket tekintve az R452A alkalmas a direkt cserére (ú.n. öntsd-be).

Az R404A-hoz hasonlóan az R452A nem éghető és nem mérgező, ezért, nem szükséges a biztonsági előírások változtatása sem az új, sem a meglevő rendszereknél.

b) Új rendszerek a ClimeEvent alatt és után: R449A (GWP 1 397) 
Az R449A a maga nagyon alacsony GWP-értékével a legsikeresebb alternatív hűtőközegnek látszik a weisstechnik® távlati stratégiájában. Azonban, az R449A termodinamikai teljesítmény adatai különböznek az R404A-tól, ezért a rendszerek csúcsteljesítményének garantálásra módosítani kell a hűtési technológiát. Ezért az R449A használata csak az új rendszerekben célszerű.

Fontos újra elmondani, hogy az R449A sem éghető és sem nem mérgező. Ezért, nincs szükség a biztonsági előírások megváltoztatására sem az új, sem a meglevő rendszereknél.

3. Van-e az alternatív hűtőgázoknak valamilyen hátránya? 
Az alacsony piaci elterjedésük miatt az alternatív hűtőközegek beszerzési ára jelenleg magas. Ugyanakkor az Európa-szerte bekövetkező, új hűtőközegekre való átállások miatt az árak ki fognak egyenlítődni.

Az új hűtőközegek teljesítménymutatói különböznek az R404A-tól. A mi rendszereinktől elvárt magas teljesítmény eléréséhez a hűtési technológiában módosításokra van szükség. Ezeket a módosításokat az elmúlt néhány év során alaposan letesztelték, belső és külső területen egyaránt. Ezek alapján kimondható, nem lesz teljesítmény csökkenés.

Az új, alternatív hűtőanyagok megfelelnek a weisstechnik® rendszerek közzétett paramétereinek.