A tesztkamra kalibrálása működési tartományon belül

A berendezések gyári kalibrálása tipikusan a működési tartományon belül, 2 értéken történik, mely a felhasznált PT szenzor linearitását figyelembe véve elegendő.

Hő ás klímakamrák kalibrálása

Kérdés
A tesztkamra működési tartománya -70°C ... +180°C, de a gyári kalibrálási jegyzőkönyv szerint csak két értéken, +23°C és +80°C fokon van kalibrálva.
Miként van a kalibrálás által biztosítva, hogy az egész működési tartományban a gép megfeleljen a gyári specifikációnak (pontosságnak)?

Válasz
A berendezések gyári kalibrálása tipikusan a működési tartományon belül, 2 értéken történik, mely a felhasznált PT szenzor linearitását figyelembe véve elegendő.
Amennyiben szükséges, korrekciót is tipikusan 2 pontos mérés alapján alkalmazunk a mérőrendszerben.

Megjegyzés
A beépített mérőszenzorokat a beszállító/gyártó a Weiss vezérlő mérőrendszeréhez előre kalibráltan készíti el.
Szélső értékek mérése/ellenőrzése már gépképesség vizsgálat kategóriába tartozik.
Eléri-e a gép a specifikált határértékeit, ill. milyen sebességgel, az független a mérőrendszertől.

Kalibrálási elv
Kalibrálás során a mérés helyességét vizsgáljuk, nem a gép működési tartományát (gépképesség).

Mindezekkel együtt, igény szerint kettőnél több ponton is lehet ellenőrizni a mérési pontosságot, ez felhasználótól függően változik – kérdés, hogy valójában mekkora a jelentősége.