ATEX és a robbanás elleni védelem

Mi a robbanás elleni védelem és mikor van rá szükség? Mikor kell a tesztberendezéseket az ATEX előírásoknak megfelelően megtervezni? Íme, néhány kérdés, amit a partnereinktől kaptunk.

ATEX, tesztkamrák robbanás elleni védeleme

Robbanásveszélyes légkört éghető gázok, párák vagy gőzök, illetve gyúlékony porok is létrehozhatnak. Ha levegő/gáz robbanókeverék létrejön, akkor egyetlen szikra is elegendő a robbanáshoz.

A leggyakoribb gyúlékony keverékek

  • Gáz / levegő keverékek
  • Aeroszol / pára / levegő keverékek
  • Por / levegő keverék

A robbanások halált, súlyos sérüléseket és jelentős károkat is okozhatnak.

A két legismertebb kockázatcsökkentő védekezési módszer a robbanó keverékek kialakulásának megakadályozása, valamint a gyújtóforrások megszüntetése.

Robbanó keverékek a berendezés hibájából is keletkezhetnek.
Hiba lehet például a teszt egyik alkotó része által okozott véletlen, vagy inkább szándékos tényező.

Egy keverék akkor robbanásveszélyes, ha az összetevők koncentrációja elér bizonyos anyag specifikus határértéket.

A határértékek megjelölése: LEL, a robbanás alsó határértéke (lower explosion limit), illetve UEL, a robbanás felső határértéke (upper explosion limit), ezek az adatok szerepelnek a mi anyaglistánkban.

A tűz-, vagy robbanásveszély ellen, a veszélyességi szint függvényében védekezési eljárásokat kell bevezetni a munkatérben és/vagy a telepítési helyen.

Tesztberendezéseinkben többféle olyan egység van, ami potenciális gyújtóforrás lehet, ilyenek például a fűtő- és világító elemek, ezek megnövelik a robbanás kockázatát.

Tesztkamráink módosíthatók, tovább fejleszthetők, illetve olyan kiegészítőkkel telepíthetők, amelyekkel már megfelelnek az ATEX előírásoknak.

 

MI AZ ATEX?

Az ATEX név a francia "ATmosphères EXplosibles” szavak rövidítése, amelyet a két, robbanás veszélyes atmoszférákat leíró európai szabvány a 99/92/EG és a 94/9/EG vezetett be. 
2003. július 1-től ezeknek az irányelveknek jogilag kötelező érvényűek.  Ezután tilos az olyan robbanás biztos berendezések telepítése, melyek nem felelnek meg a fenti direktíváknak.

A 99/92/EG Direktíva a felhasználó kötelességeit írja le, míg a 94/9/EG a berendezések gyártóinak feladatait határozza meg.

A rendszerek használóinak elsődleges feladata a potenciális veszély megbecsülése, felmérése, valamint a potenciális veszély besorolása a rendszeren belül – ez az úgynevezett „zónák” azonosítása.

A gyártóknak el kell végezniük a készülékek besorolását és címkézését, a potenciális robbanó elegyek belobbanási kockázatának megfelelően – ezek az u.n. rendszer „kategóriák”. Ez a kötelezettség köti össze a készülékgyártót a rendszerhasználókkal.

 

A RENDSZERHASZNÁLÓ KÖTELESSÉGEI

1. Vállalják a veszély értékelését 
A felhasználónak vállalnia kell a felügyelt veszély értékelését a tesztrendszerben, valamint az elvégzendő alkalmazásokon is. Azonosítani kell a robbanásveszélyes zónákat a rendszeren belül. Kiemelkedően fontos, hogy azonosítani kell az összes létező anyagot ugyanúgy, mint a lehetséges elektromos és nem-elektromos gyújtóforrásokat, mindemellett értékelni kell a robbanásveszély kockázatát is.

Zónákba való besorolás 
A robbanásveszélyes helyek értékelése és zónába való besorolása elősegíti a biztonsági követelmények és a védelmi rendszerek meghatározását és kialakítását a kamrákban. A megfelelő zónák határozzák meg azt a kategóriát, amelynek megfelelően kell megtervezni és letesztelni a kamrát a részegységekkel együtt.

2. A robbanás elleni védelem dokumentációjának összeállítása 
Összhangban az egyedi veszélyekkel, a rendszer használója vagy gyártója köteles végrehajtani a megfelelő robbanásbiztonsági intézkedéseket.

Védekezési tervet kell összeállítani a felhasznált elektronikus és nem-elektronikus tartozékok vonatkozásában, amit majd részletesen le kell írni a robbanásbiztonsági dokumentumban.

0. zóna 
Az a terület, amiben a robbanó atmoszféra jelenléte (gyúlékony gáz, gőz, vagy pára és levegő keveréke) folyamatos, hosszú távú vagy gyakori. 
1. zóna 
Az a terület, ahol a robbanó atmoszféra, vagyis gyúlékony gáz, gőz, vagy pára és levegő keverékének megjelenése a normális működés alatt alkalomszerű. 
2. zóna 
Az a terület, ahol a normális működés alatt robbanó atmoszféra, vagyis gyúlékony gáz, gőz, vagy pára és levegő keverékének megjelenése nem várható. Ha azonban ez mégis bekövetkezik, akkor az csak rövid ideig tart.

 

A RENDSZERGYÁRTÓK KÖTELEZETTSÉGEI

A Weiss Technik mint a környezet szimulációs berendezések gyártója, nagyon komolyan veszi saját felelősségét. Az ATEX projektjeik folyamatos sikere elsősorban a partnerekkel való szoros együttműködésnek köszönhető, valamint annak, hogy a tervezett tesztek, alkalmazások, valamint azok használatának részletes ismerete elengedhetetlen a vizsgálati rendszerek optimális tervezéséhez és fejlesztéséhez.

A 94/9/EG irányelveinek megfelelően, a Vötsch hőmérséklet-, és klímakamrák a II. rendszercsoportba tartoznak.
Ez a csoport 3 kategóriára oszlik:

1. kategória 
Az 1. kategóriába azok a tesztberendezések tartoznak, amelyeket arra terveztek, hogy a gyártó által meghatározott saját paraméterek szerint működjenek, és garantálják a biztonság nagyon magas fokát.
Ebben a kategóriában a rendszereknek megfelelő mértékű biztonságot kell nyújtaniuk, még a ritkán előforduló rendszer meghibásodások esetén is. Ezért, tartalmazniuk kell a robbanásbiztonsági előírásokat is. Abban az esetben, ha a műszaki biztonsági óvintézkedés elmulasztása következik be, akkor legalább a második, független műszaki biztonsági védelemnek kell garantálnia a megkívánt biztonságot. A megkívánt, előírt biztonságot még akkor is garantálható kell legyen, ha két, független meghibásodás lépne fel.

2. kategória 
A 2. kategóriába azok a tesztberendezések tartoznak, amelyeket arra terveztek, hogy a gyártó által meghatározott saját paraméterek szerint működjenek, és garantálják a biztonság magas fokát.
Ebben a kategóriában a technikai robbanásbiztonsági intézkedések garantálják a biztonság megkívánt fokát, az általában várható, gyakori meghibásodások vagy hibák esetén is.

3. kategória 
A 2. kategória olyan tesztberendezéseket tartalmaz, amelyeket arra terveztek, hogy a gyártó által meghatározott saját paraméterek szerint működjenek, és garantálják a biztonság normális fokát.
Az ebbe a kategóriába tartozó rendszereket úgy tervezték, hogy olyan területen működjenek, ahol gáz-, gőz, pára-, vagy felszálló por robbanóelegye nem várható. Ha ilyen mégis megjelenik, akkor az átmeneti és csak rövid idejű lehet.

Testre szabott megoldások 
Az egyes projektekben alkalmazott biztonsági berendezések garantáltan megfelelnek az ügyfél különleges követelményeinek. Mindez a készülék moduláris felépítésének köszönhető, amely egy készülékbe kombinál többféle biztonsági intézkedést.

Amennyiben további információra van szüksége kérjük, hivatkozzon az útmutatónkra, vagy kérjen szaktanácsadást.

 

ÁLTALÁNOS VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A kiemelt robbanás elleni védelem az elsődleges robbanásvédelem.

A másodlagos robbanás elleni védelmet csak akkor alkalmazzák, ha az elégséges biztonságot nem garantálja az elsődleges védelem, vagy ha az elsődleges védelmet nem lehet alkalmazni.

A harmadfokú robbanás elleni védelmet csak akkor használják, ha mind az elsődleges, és mind a másodlagos robbanásvédelem bizonyíthatóan nem alkalmazható.