Mi a vibráció? – A vibráció alapelve

Vessünk egy pillantást a vibrációk ismeretlen világára - A vibráció alapelve. Miért történik vibráció? 
Miért van önnek szüksége a vibrációmérésre?

A vibráció alapelve

Először is, mi a vibráció...? 

Vegyük sorra a vibráció mögötti alapismereteket.

A vibráció négy összetevő eleme:
frekvencia / amplitúdó / sebesség / gyorsulás
A vibráció a tárgynak azt az állapotát jelenti, amikor az ismétlődően mozog előre-hátra, jobbra-balra vagy fel-le, és ezt általában frekvenciával, amplitúdóval, sebességgel és gyorsulással fejezzük ki.

Ezt a négy elemet általában f, D, V és A betűvel jelölik. A vibrációt egyszerűen illusztrálja egy rugóra függesztett tömeg. Amikor a tömeget lefelé húzzuk a kiindulási helyzetből és elengedjük, a tömeg olyan vibrációs hullámformát ír le, ami a grafikonon látható.

Frekvencia (f) 
A frekvencia azt jelenti, hogy a rezgő tárgy 1 másodperc alatt hányszor végez ismétlődő mozgást.

Kitérés (D) 

Az amplitúdó a vibrációs csúcsok közötti eltérést (távolságot) jelenti.

Sebesség (V) 

A sebesség az elmozdulás (D) időbeli változásának a mértéke és mértékegysége mm/s, cm/s vagy, m/s.

Gyorsulás (A) 

A gyorsulás a sebesség (V) időbeli változásának a mértéke és mértékegysége m/s2.

 

Vibrációtípusok

Látás / tapintás / hallás

A vibrációkat három típusra oszthatjuk fel az emberi érzékszervek alapján. Lehet olyan lassú vibráció, amely szemmel látható, tapintással érzékelhető, láthatatlan és olyan, amely csak rezgő hangot kelt, de láthatatlan és kézzel sem érzékelhet.

Amikor az amplitúdó ugyanakkora, a látható vibrációnak alacsonyabb a frekvenciája, a sebessége és a gyorsulása. A láthatatlan vibrációnak, aminek csak a hangját érzékeljük, nagyobb a frekvenciája, a sebessége és a gyorsulása.

A tapintással érzékelhető vibrációk a látható és a nem látható vibrációk közötti tartományba esnek. Egyénenként azonban kis eltérések tapasztalhatók, mivel a rezgések érzékelése függ az emberi érzékszervektől.